Danh sách 25 mật khẩu phổ biến nhất, đứng đầu vẫn là 123456

Theo thường niên, vào cuối năm công ty về dịch vụ bảo mật SplashData lại đưa ra danh sách top các mật khẩu phổ biến nhất. Dưới đây là top 25 mật khẩu phổ biến nhất trong năm 2017.

Lưu ý: Những mật khẩu này được SplashData tổng hợp chủ yếu ở các khu vực Bắc Mỹ và Tây Âu với 5 triệu mật khẩu được rò rỉ và đánh cấp.

 • 123456 
 • Password 
 • 12345678 
 • qwerty 
 • 12345 
 • 123456789 
 • letmein
 • 1234567 
 • football 
 • iloveyou 
 • admin 
 • welcome
 • monkey
 • login
 • abc123
 • starwars
 • 123123
 • drago
 • passw0rd
 • master
 • hello
 • freedom
 • whatever
 • qazwsx
 • trustno1

Bạn có thể xem đầy đủ 100 mật khẩu phổ biến nhất.

Với danh sách này, bạn nên hạn chế đặt các mật khẩu giống các từ khóa bên trên, thiết lập mật khẩu có độ dài và thuộc tiêu chuẩn mạnh, để hạn chế tấn công từ các Hacker sử dụng tool quét từ các từ điển password có sẵn nhé.