Dây sạc vỏ bọc dây dù chống đứt lightning dài 1m Qi QH-C3360

Dây sạc vỏ bọc dây dù chống đứt lightning dài 1m Qi QH-C3360