Dây sạc Bagi type - C dài 1,5M hộp gài CB-CA15

Dây sạc Bagi type – C dài 1,5M hộp gài CB-CA15