Dây sạc nhựa chống đứt Bagi Type - C dài 1m CB-CF10

Dây sạc nhựa chống đứt Bagi Type – C dài 1m CB-CF10